Amina Patel Amojee (AminaFoi)  Jan 3, 1983

Amina Patel Amojee (AminaFoi) Jan 3, 1983

familiy siblings – late Fakir (Azadaville), Muhammad (Springs) , Ebrahim (Kempton) , Yusuf (Lenz) AbdulHai (Bedfordview) and sisters Hawa (Krugersdorp) Aamina (Springs) ) Ayesha (Befordview) and Bibi (living) .

children Faizel. Shamima, Yusuf. Bibi ayesha and Fahmida

Late husband Ismail Amojee

Visits: 137

Share